Page 4

talefoten082014

4 alefoten Talefoten kommer ut 10 ganger i året i et opplag på 9500. Bladet deles ut gratis til alle husstander i Grefsen menighet. Andre kan abonnere på bladet for kr. 300 pr. år (eller mer). Abonnement kan bestilles på post.grefsen@oslo.kirken.no eller tlf. 23 62 93 10 (kl. 10-14). Utgiver: Grefsen menighetsråd Redaktør: Jon Andreas Hasle Kurveien 9, 0495 Oslo tlf. 922 80 850 jahasle@online.no Redaksjonssekretær: Silje Liahagen Tar imot kunngjøringer, annonser o.l. silje.liahagen@gmail.com Redaksjonsmedlemmer: Bjørn Ketilsson, Rita Hoel, Randi Jørgensen, Tove Marit Hasle, Haakon Larsen og Solveig Neegaard Heier. Grafisk design: Speed Design Trykk: Merkur Trykk a/s Korrekturleser: Kirsti Strengehagen Distribusjonsleder: Jon-Helge Norseth jnors@ online.no ANNONSER Redaksjonssekretæren er annonsekontakt. Spørsmål kan også rettes til Tove Marit Hasle, 4004 6445, tm.hasle@gmail.com. Faste rubrikkannonser: For 10 nummer koster rubrikkannonser bak i bladet, kr. 55 pr. mm i høyden (pr. spalte). Engangsannonse på tekstside: Koster kr. 7 pr. mm i høyden (pr. spalte) for næringsdrivende, kr. 4 for private og foreninger. Rabatt for hele og halve sider. På side 3 og 5 koster en halvside kr. 4000 og helside kr. 6000. GAVER Talefoten deles ut gratis, men er likevel avhengig av gaver fra leserne. Konto 1503.32.27768. 65. årgang NESTE NUMMER kommer ut i slutten av oktober. Ønsker og tips må sendes redaktøren innen 1. oktober. ➜ Frist for stoff og annonser er 8. oktober. Velkommen til menighetspleiens HØSTFEST! Grefsen menighetspleie arrangerer sin tradisjonelle høstfest mandag 20.oktober kl. 12-14 på Menighetssenteret, Glads vei 47 Sjia og sunni – hva er forskjellen? Irak og Syria rystes av borgerkrig. Konflikten går mellom sjia muslimer og sunni-muslimer. Hele verden er preget av den økte konflikten, og imens kjemper Iran og Saudi-Arabia om makten i regionen. unni og sjia er opprinnelig de to retningene som oppsto da muslimene ble splittet da profeten Muhammed døde i år 632. De deler gudstro, Koranen og troen på profeten Muhammed. Men da det skulle velges nye leder etter Muhammed så ble det splittelse. Sunniene vant Sunni-tilhengerne (fotspor eller lære) mente at den mest kompetente S blant profetens tilhengere skulle være deres overhode (kalif), mens sjiaene ville at posisjonen skulle gå i arv til Muhammeds fetter og svigersønn Ali. Sjiaene tapte kampen og utgjør bare 10-15 prosent av muslimene i verden, men er i flertall i Iran, Irak, Libanon, Aserbajdsjan, Bahrain og Jemen. I tillegg til synet på hvem som bør ha autoritet over det muslimske fellesskapet (ummaen), har det også utviklet seg ulike teksttradisjoner, samt rituelle og læremessige forskjeller. Ekstremisme på begge sider Det er ekstremisme på begge sider. Al Qaida og IS (Islamsk stat), er sunni, mens Hizbollah og atomtruslene fra Iran er sjia. Det er heller ikke slik at sunnier eller sjiaer er mer eller mindre demokratiske. Allah er stor Muslimer tror på Guds absolutte enhet. At Gud skulle ha en sønn, slik de kristne tror, er villfarelse. Allah er alle tings opphav og årsak. Allah sendte sitt siste budskap til menneskeheten gjennom profeten Muhammed. Koranen er Allahs ord som han dikterte til profeten Muhammed gjennom engelen Gabriel. » Fortsetter på neste side Muslimer mener at islams budskap er det samme budskapet som alle Allahs tidligere profeter forkynte, fra Adam, via Moses og Abraham til Jesus. Men profeten Muhammeds er den siste og endegyldige profeten. Muslimer tror på engler og profeter – og på en dommedag da alle skal straffes eller belønnes. (Men Gud kan også tilgi.) Det blir god mat, kaker og kaffe, hyggelig prat, allsang og utlodning. Trygve Magelssen har tale for dagen. Geir Hegerstrøm bidrar med musikalske innslag. Trenger du transport til vårfesten? Kontakt menigheten innen 13.oktober. Tlf. 23 62 93 10.


talefoten082014
To see the actual publication please follow the link above