Page 21

talefoten082014

21 pynta seg til fest Foto: Jon Andreas Hasle Tirsdag 7. oktober Tidligere sjefredaktør i Aftenposten, Hilde Haugsgjerd: Mediene – den fjerde statsmakt. Det finner sted store endringer i medieverdenen for tiden. Papiravisene taper, og mediehusene satser stadig mer på digitale løsninger. Konkurransen med fjernsynet er knallhard, og de såkalte sosiale medier tar stadig mer av oppmerksomheten, særlig hos de unge. Hvorledes påvirker dette medienes viktige rolle i samfunnet som vaktbikkje og kritiker av makten? Er mediene, og da tenker vi ikke på Facebook og Twitter, fortsatt den fjerde statsmakt? Tirsdag 4. november Seniorforsker Sverre Lodgaard: Hva skjer i Nord-Korea? Asiatisk stabilitet i fare. Tid og sted: Møtene holdes i Kirkestuen ved Nordberg kirke og starter ca. kl. 11.30. Ikke-medlemmer betaler kr. 50,-, som trekkes fra i kontingenten hvis medlemskap opprettes. Fra ca. kl. 10.45 serveres det kaffe og wienerbrød/boller mot en betaling på kr. 20,-. n de med Engebråten skole. Det er et Sogn Seniorakademi lokalt bistandsprogram i Tanzania som bekjemper fattigdom, hiv og aids ved å gi foreldreløse barn støtte til skolegang og utdannelse.» Vår nye innkommende president May-Brith Døssland er nå hos Masaifolket i Kenya for å jobbe ved en pikeskole der. Hun har fått innvilget 1 års permisjon som lærer ved Kringsjå skole. – I deres kultur er det vanlig å gifte bort jentene i 10-12 årsalderen og samtidig kjønnslemleste dem. Disse jentene som går på skole slipper i hovedsak dette, for familien ser at barnet kan gi dem en annen inntektskilde når de er utdannet, sier skole læreren, som gleder seg til å gjøre noe meningsfylt dette skoleåret. Skoleprosjektet i Kenya vil også få midler fra Maridalen Rotary Klubb. – Groruddalen Rotary Klubb, som vår nye distriktsguvernør Bjørg Månum Andersson kommer fra, har i flere år hatt systematisk samarbeid med Bjerke videregående skole, der man blant annet har delt ut pris til skolens beste elev. Ikke at vi skal gjøre det samme, men vår klubb kunne utfordre skolene i vårt nærmiljø, knyttet til for eksempel historiefaget, der den beste fortellingen/beskrivelse av et prosjekt kan bli premiert, slutter Erik Normann. n Tekst og foto: Yngvar Holm


talefoten082014
To see the actual publication please follow the link above