Page 2

talefoten082014

2 redaktørens Bydelsutvalg Nordre Aker er en av høringsinstansene for nye politivedtekter om tigging i Oslo kommune. Byrådet vil høre hva en rekke instanser mener om to alternativer: Totalt forbud eller forbud innenfor Ring 3. I skrivende stund er forslagene behandlet av bydelens komité for Miljø, plan og samferdsel. De foreslår at bydelsutvalget avviser begge alternativer, og tilføyer: «Bydelsutvalget erkjenner at tigging i deler av byen har medført utfordringer, og at tigging kan oppleves plagsomt for enkelte. Bydelsutvalget støtter politiets og kommunens økte innsats for å bryte opp ulovlige bosetninger i parker og andre deler av det offentlige rom. Frivillige organisasjoner som tilbyr akuttovernatting, har bidratt til å redusere utfordringene, uten at disse tilbudene har skapt nevneverdige problemer i nærområdet. Bydelsutvalget mener sosiale utfordringer som fattigdom må møtes med sosiale tiltak, ikke forbud og straff. Internasjonalt arbeid med å styrke utdanning og arbeidsmarkedet i de land tilreisende tiggere kommer fra, samt sosiale tiltak rettet mot denne gruppen i Oslo, vil være langt mer treffsikkert, og dessuten i tråd med viktige menneskerettighetsprinsipper, enn et generelt forbud mot tigging.» Tiltredes! Men jeg lurer på hvorfor tigging oppleves plagsomt. Er det fordi vi stadig og uomgjengelig blir konfrontert med vår egen velstand i kontrast til fattigdommen i verden? Blir samvittigheten trigget i ett sett. Jeg forstår at det er plagsomt. Det synes jeg også. n Jon Andreas Hasle Redaktør Tre onsdager på rad inviterer Nordre Aker Kirkeakademi til kulturkvelder under overskriften Musikk og Maleri. Utgangspunkt for disse kveldene er tre malere, som alle maler bibelske bilder som en del av sin kunst. Disse malerne knytter vi til samtidens musikk. Onsdag 22. oktober: Lutt, lyst til lidelse Hieronymus Bosch levde et stille liv i fødebyen s’Hertogenbosch. Men han maler fantasifulle og grusomme bilder i sterk kontrast til hans ytre, rolige liv. Maleriene hans er fulle tro og angst, og av symbolikk det kan være vanskelig å forstå. Hvor har han dette fra? Luttmusikken og sangene til lutt er tidens musikalske uttrykk. Den største av luttkomponistene var John Dowland, som var hofflutenist både hos Christian IV i Danmark og hos Elisabeth I i England. Denne musikken har også røtter tilbake til trubadurtiden i Provence på 1200- og 1300-tallet. Onsdag 29. oktober: Fra jødenes ghetto til kongens hoff Rembrandt van Rijn kan kalles evangelisten i kunsthistorien, med alle sine bibelske motiver. Han maler for velstående borgere og handelsfolk i en tid da Amsterdam blir senter for verdenshandelen. Lykken og suksessen i livet snur. Han blir bankerott og må flytte inn i byens jødiske ghetto. Der lager han noen av sine beste verk, før han ender sitt liv i fattigdom. I England er Henry Purcell tidens store komponist. I sitt korte liv har han en enorm produksjon i alle genrer, teatermusikk, kirkemusikk, dansemusikk og ikke minst den banebrytende operaen "Dido and Aeneas". Onsdag 5. november: Russere på modernismens arena Marc Chagall er russisk jøde. For en ortodoks jøde er det uhørt å være bildende kunstner. Men Chagall er nok ingen ortodoks jøde, heller ingen ortodoks maler. Han blir en av våre fremste modernister, samtidig med Picasso og Matisse. Han har sin egen stil, som ble møtt både med likegyldighet, hat og kjærlighet. Hva kan han som jøde mene, når han maler Jesus korsfestet? Igor Stravinskij oppsummerer 1900-tallets musikk gjennom sitt lange liv i Russland, Frankrike og til slutt USA. Han er innom så å si alle musikalske genre og skriver århundrets betydeligste verk både i ballettmusikken og den religiøse musikken, men er også innom underholdningsmusikken i Hollywood. Tid og sted Kulturkveldene vil by på gode opplevelser for øye og øre, hjerte og tanke. Alle møtene holdes i kirkestuen på Nordberg kl. 20-22. Det blir enkel servering av te og kaffe, frukt og kjeks. Inngangspenger: kr 50 for medlemmer av Kirkeakademiet og kr. 100 for ikke-medlemmer. Programansvarlige Ansvar for disse kveldene har Gunnar Grøndahl og Geir Hegerstrøm. Dessuten skal Borghild Maria Rødland lese tekster som er knyttet til malerne, komponistene eller deres samtid. Musikken blir framført både fra CD og DVD. Musikk og Maleri Arrangementet er et samarbeid mellom Nordre Aker kirkeakademi, Nordberg og Grefsen menigheter. n 100 års bilhistorie En bilparade av de sjeldne fant sted lørdag 23. august. Over femti kjøretøyer viste bilhistorisk utvikling gjennom hundre år. Med start på Rådhusplassen og oppstilling på Norsk Teknisk Museum, hvor man kunne se nærmere på bilene. n Tekst: Rita Hoel Foto: Jan Erik Hoel NSU 1913, den eldste bilen, kjørte først i paraden.


talefoten082014
To see the actual publication please follow the link above