Page 19

talefoten082014

119 KONFIRMANT I GREFSEN 2015 Innskrivning tirsdag 21. oktober kl. 17-18 i Grefsen kirke I Grefsen starter vi med konfirmasjonsforberedelser i januar 2015. Konfirmasjonene er 29. og 30. august og 5. og 6. september. Du får den dagen du og familien ønsker. Du får være med på: • Fem helgesamlinger med interessegrupper. • Sommerleir: onsdag 24. - søndag 28. juni, på Strand leirsted. Detaljert helårsplan deles ut ved innskrivningen. Vi har svært mange konfirmanter i Grefsen, i fjor var det 130 som ble konfirmert, og du blir en del av en stor gjeng med ungdommer. Fellesskapet er viktig, og det krever at du går inn sammen med de andre i de oppgavene du får. Alle samlinger og all undervisning er obligatorisk, vi fører fravær når du ikke kommer. Konfirmantåret byr på mange opplevelser, nye kunnskaper om kirken og kristen tro, og kanskje mange nye venner? Du får bruke talentene du har, du får mye å tenke på om livet du skal leve, og du vil komme nær innpå andre på leir. Du får også møte unge medarbeidere (tidligere konfirmanter) som både hjelper deg og viser deg at den åndelige siden av livet er ganske viktig. Om du vil, kan du bli ung medarbeider etter konfirmasjonen. Dersom du ikke er døpt, kan du likevel være konfirmant. Vi har dåp noen uker før konfirmasjonen. Da kan du bli døpt sammen med andre, i en egen dåpsseremoni i kirken. Hvert år har vi også med noen konfirmanter med utviklingshemming. De er en fin og viktig del av fellesskapet. OPP START Kick-off-helg blir fredag 9. januar kl.19-22 og lørdag 10. januar kl.12-17. Presentasjonsgudstjeneste søndag 11. januar kl.11. BETALING Konfirmantåret koster kr. 2700 inkludert sommerleir. Dere får tilsendt giro for innbetalingen etter innskrivningen. Merk innbetalingen med konfirmantens navn. KONTAKT Grefsen kirke ved kateket Geir Hegerstrøm Mail: geir.hegerstrom@oslo.kirken.no Sms: 971 25 601 Spørsmål angående konfirmasjonstiden kan stilles til kateketen. Lever skjemaet på innskrivningen 21. oktober kl.17, i Grefsen kirke. Hvis du ikke kan komme denne dagen, kan levering skje til mailen over, eller direkte til kirken. Sammen med skjemaet skal det leveres: • kopi av dåpsattest (gjelder ikke de som er døpt i Grefsen kirke). • kopi av fødselsattest for udøpte. • et nyere passfoto av konfirmanten. Husk navn på baksiden av bildet. • evt. kopi av «Endring av navn» hvis du har skiftet navn siden dåpen. Foto: Tove Marit Hasle INNSKRIVNINGSSKJEMA Disse opplysningene er nødvendige for rett innføring i kirkeboken. De blir behandlet konfidensielt. Vennligst bruk blokkbokstaver. Opplysninger om konfirmanten: Navn: ______________________________________________________ Gateadresse: ________________________________________________ Postnummer og sted: _________________________________________ Personnummer: _____________________________________________ Mobil: _____________________________________________________ Mail: ______________________________________________________ Fødselskommune: ____________________________________________ Dåpsdato/år: ________________________________________________ Kirke/sted for dåp: ___________________________________________ For udøpte, kryss av her: Valg av konfirmasjonsdag/tid (sett nøyaktig kryss, alt. 1 og 2) Lørdag 29. aug. kl. 11 Lørdag 29.aug. kl. 13 Lørdag 29. aug. kl. 15 Søndag 30. aug. kl. 11 Søndag 30. aug. kl. 13.15 (for dem som bor i Maridalen) Lørdag 5. sept. kl. 11 Lørdag 5. sept. kl. 13 Lørdag 5. sept. kl. 15 Søndag 6. sept. kl. 13 Vi gjør oppmerksom på at vi kan ha maks 25 på hver gudstjeneste, av hensyn til plass, fellesopplevelsen og brannsikkerhet. Sett derfor opp et første og andre valg for tidspunkt. Det pleier å løse seg på en god måte. Andre opplysninger av betydning som konfirmantlæreren din bør kjenne til for at DU skal få det best mulig i konfirmanttiden. (F.eks. allergi, epilepsi, lese-/skrivevansker, spesielle hensyn): ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Opplysninger om foresatte: Fars fulle navn: ______________________________________________ Fars mobil: _________________________________________________ Fars mail: ___________________________________________________ Mors fulle navn: _____________________________________________ Mors mobil: _________________________________________________ Mors mail: __________________________________________________ Eventuelle andre foresatte: _____________________________________ ___________________________________________________________ Vi tillater / tillater ikke (stryk det som ikke passer) at det offentliggjøres bilder av vår konfirmant, tatt under konfirmasjonstiden, på menighetens hjemmeside eller i Talefoten. Vi tillater / tillater ikke (stryk det som ikke passer) at vår konfirmants navn offentliggjøres i Talefoten i mai 2015, for å kunngjøre konfirmasjonsdatoer. n


talefoten082014
To see the actual publication please follow the link above