Page 16

talefoten082014

16 PREP-kurs • kommunikasjonskurs for par • nye perspektiver på samlivet En-dags kurs lørdag 18. oktober kl. 10-17 PREP – for større glede i parforholdet På et PREP-kurs er det både humor og alvor. Det handler om kjærlighet, forventninger, glede og vennskap. Men aller mest om god kommunikasjon! Kurset passer for par i alle faser i livet. Kurset er for dere to, dere arbeider sammen, og trenger ikke dele noe med andre kursdeltakere. » Fortsettelse fra første side Vi drikker opp Maridalsvannet fire ganger i året Oset-hallene utsatt Men Oslos vannforsyning er altså usikker. Bl.a. trengs det større kapasitet for vannlagring ved Oset renseanlegg. Da kan renseanlegget funger kontinuerlig og f.eks. produsere rent vann i timer på døgnet med lite vannforbruk, til timer med høyt forbruk, som morgen og tidlig ettermiddag. Det er ikke småtteri de skal sprenge ut i fjellet ved Oset; to fjellhaller med bassenger på 25 000 kubikkmeter. I sakspapirer er det tidligere antatt anleggsvirksomheten skulle starte våre 2015. Men dette er nå skjøvet fram i tid. – Vi håper å få det med på budsjettet for 2016 eller 2017, sier avdelingsdirektør Jo Egil Sveen i Vann- og avløpsetaten til Talefoten. Tverrsnitt på 25 kvm Men et liknende anlegg inni Vettakollen er i ferd med å bli ferdig. Dette er et «høydebasseng» på netto 23 000 kubikkmeter. Det er nødvendig med et slikt basseng fordi Maridalsvannet ligger mye lavere enn store deler av Oslo vest. Samtidig med Oset-hallene, har en ny vannledning fra Oset til hovedledningene planlagt lenge. Nåja, ledning høres litt puslete ut. Det er snakk om en fire kilometer lang tunnel med et tverrsnitt på 25 kvm! Denne tunnelen skal ligge 40-50 meter under bakken, for ikke å komme i veien for noe annet og ligge trygt. Inni tunnelen skal det gå en vannledning med en diameter på 2 meter. Men heller ikke for denne er det fastsatt noen oppstart, og Jo Egil Sveen er usikker på om anleggsvirksomheten arbeidet med Oset-hallene, eller ikke. Og dét er ikke uinteressant for folk på Kjelsås og Brekke. Brakkerigger ved Oset Fra Oset skal det kjøres bort noe sånt som 7500 billass med masse. Dette skal kjøres anleggsveien opp til Brekke, slik som sist, i 2007- 2008. Fra Voldsløkka-tunnelen skal det fraktes enda mer. Noe vil bli tatt ut i et tverrslag i Nydalen, men Avløser Disentunnelen Når den enorme vanntunnelen til Voldsløkka står ferdig om noen år, vil den avløse den gamle, råsprengte vanntunnelen fra Oset til Disen. Det vil gi en sikrere, mindre helsefarlig løsning, med mye større kapasitet. Voldsløkka-tunnelen vil gå dypt under endeholdeplassen på Kjelsås, og videre under Engebråten skole og Utsikten. Tunnelen krysser Maridalsveien rett sør for Ringveien og går under Bakkehaugen Voldsløkka fotballbane (den med tribuner). Pris: kr. 800,- pr. par, som inkluderer lunsj og kursmateriell. Betales inn ved påmelding til Grefsen kirkes konto: 1609.23.60613. Merk betalingen med: “PREP-kurs og navn på deltakerne” Kurssted: Grefsen menighetssenter, Glads vei 47 på Voldsløkka vært vil falle sammen med gård ned til nordsida av Kursholder: Bjørk Matheasdatter, relasjonspedagog, parterapeut og en dyktig og engasjerende PREP-kursholder. Hun er med og videreutvikler prep-kursene for samlivssenteret på Modum bad og har fast spalte om relasjoner i Magasinet Dagbladet. Spørsmål og bindende påmelding innen 11. oktober til Anette Norman, diakon i Grefsen. Tlf: 23 62 93 10 anette.norman@oslo.kirken.no. Kurset er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Arrangert av Vestre Aker prosti ved Nordberg, Grefsen, Røa og Voksen menigheter. Hvile er viktig. Kroppen, hode og alle våre sanser trenger hvile. Mange driver idrett i denne bydelen, og da vet man at en viktig og avgjørende forutsetning for fremgang og gode prestasjoner er restitusjon. Det betyr å gjenopprette, gjøre frisk igjen. Hvis ikke kroppen får hentet seg inn, nullstilt seg etter en hard økt, så blir resultatene deretter. På engelsk har de to flotte ord for ferie – ‘recreation’ og ‘holiday’. ‘Recreation’ brukes om avkobling, hvile og ferie. ‘Holiday’ er helligdag, helg og ferie. Begge ordene knytter hvile og ferie til grunnleggende bibelske perspektiv. Gud ga oss hviledagen eller helligdagen fordi han som en god trener vet at skal vi utfolde oss på en sann og sunn måte, så må kropp og sinn få mulighet til å summe seg, finne hvilepuls. For gjennom hvilen kan nye krefter, nye tanker, ny kreativitet og menneskelighet spire frem. ‘Recreation’ er nyskapelse. Ferie og hvile gir grunnlag for nyskapelse i møte med oss selv og våre relasjoner. Erfaringen for mange i hverdagen, er at man blir dratt i alle retninger. Nyskapelse blir å samle seg, finne tilbake til seg selv. Derfor blir det veldig viktig at ferie ikke blir nok en arena for prestisje, forventinger og sammenlikning. Gud kaller oss til hvile. Ja, i 1. Mosebok leser vi at han selv hvilte – hadde sabbat – etter skapelsen. Og i Hebreerbrevet 4,10 står det: «Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine». Vi er hellige for Gud. Derfor har han gitt oss helligdag, en annerledes dag, slik at vi mellom alle impulser kan finne hvilepuls og rom for nyskapelse. For at det vakre og fine han har skapt, fortsatt kan blomstre og skinne i samspill med hverandre. n Tekst: Sokneprest Sigmund Akselsen » Fortsettelse fra forrige side


talefoten082014
To see the actual publication please follow the link above