Page 15

talefoten082014

15 Gud hvilte! N på Myrer En aktivitetsdag av de sjeldne fant sted på Myrerjordet onsdag 20. august. Når rullestoler og rullatorer konkurrerer i en løype med små hindre, blir det både fart år jeg skriver dette, så er og spenning. Talefoten var med som heiagjeng. O ppfinnsomhet preget arrangementet. Her var det balansegang på hinderløype, gruppetrim, hjernetrim med quiz-oppgaver og silkemaling til skapende kunst. Alt var lagt til rette for eldre. Nærheten til dagsentrene på Myrer betød at det denne gangen var spesielt stort oppmøte derfra. Frivillighetssentralen stilte opp for å kunne fortelle interesserte om hva de kan hjelpe til med av praktiske ting i hverdagen. Hjelpemiddelteknisk enhet kunne reparere rullatorer og manuelle og elektriske rullestoler. Fysioterapeuter, ergoterapeuter og et eget innsatsteam i rehabiliteringsenheten i Nordre Aker stod bak aktivitetene. I sine lett synlige oransje T-skjorter med slagordet Mylder på Myrer, myldret de sammen med alle de fremmøtte, til og fra aktiviteter. En begeistret bydelsdirektør Øyvind Henriksen sa i åpningshilsenen at han var fryktelig glad for initiativet og håper tiltaket vil bli en årlig tradisjon. n Tekst: Rita Hoel Foto: Unn Kristin Dietz Syverud En glad Solveig Jaksland har nettopp passert mållinjen i hinderløypa og blir tatt imot av fysioterapeut Stian Walle Larsen. sommerferien nylig av- sluttet. Men når du leser det, er en ny ferie, nemlig høstferien, like om hjørnet. Vi gis mulighet for hvile, for å senke skuldre, flytte perspektiv og la arbeid, forventninger og forpliktelser vente. Vi skal trekke pusten og finne en annen rytme. Det er vel intensjonen med ferie og hvile? Samtidig ser jeg, hører og leser jeg, at også ferien for mange blir formet av forventninger, prestisje og ytre krav. Karusellen fra arbeidsliv og hverdagsliv fortsetter. Vi skal til «riktige» og spennende reisemål. Det er reiser på turneringer og cuper. Gitte festivaler og konserter blir det også viktig å vise til, og med sommer bygges det opp forestillinger og krav til hva som skal nytes av mat og drikke. Hver for seg fine ting og gode opplevelser, som det absolutt er verdt å hegne om på sin måte. Men utfordringen for oss, er at vi skaper et språk og etablerer normer om hva som er den «riktige og gode» ferie. Ferie blir ikke hvile, latskap og den sunne kjedsomhet. Ferien blir noe å vise frem, istedenfor at vi trekker oss tilbake. Selv når vi skal hvile, blir det strev etter å følge trender og medias anvisning. Det etableres en kultur som er ressurskrevende både økonomisk og menneskelig, som gir høy puls, usikkerhet og sårhet fordi vi sammenlikner. » Fortsetter på neste side Ballkjoler og dresser Har du en ballkjole/dress du ikke har bruk for eller skal du på skoleball og mangler kjole/dress? To initiativrike damer arrangerer kjøp og salg av brukte ballkjoler og dresser 29. oktober 2014 kl. 17-20 på trikkehallen på Kjelsås, Midtoddveien 12. Kjoler/dresser kan leveres inn kl. 17-18 samme dag eller tidligere dato etter avtale. Salget foregår kl. 18-20. Den som selger bestemmer selv hvilken pris kjolen/dressen skal selges for. Du får 90 % av salgssummen og vi sitter igjen med 10 % provisjon av alle salg. Overskuddet går til klassetur, Berlin våren 2015, for 9. trinn på Engebråten skole Ellen Baardvik og Anne Line Danielsen ønsker at dette skal være et tiltak for å dempe kjøpepresset og gjøre gjenbruk til en akseptabel og miljøvennlig handling. – Samtidig, sier de, er dette et tiltak for dem som synes det er mye å spandere en ny kjole som kanskje bare skal brukes én kveld i løpet av livet. Her kan de få hippe kjoler for en rimelig penge. De som måtte ha spørsmål, kan kontakte Ellen Baardvik, tlf. 91 67 20 78, eller Anne Line Danielsen, tlf. 92 23 42 18. n Tekst: Jon Andreas Hasle Korps  i  bydel  Nordre  Aker  blåser  ut  for  TV-­‐aksjonen!   Konsert  til  inntekt  for  TV-­‐aksjonen   søndag  19.  oktober  2014  kl.  18.00  –  19.30   i  festsalen  på  Engebråten  skole!   (Adresse:  Kapellveien  120)     Garderobefosilene,Garderobefosilene, Grefsen  Grefsen  skolekorps  skolekorps og  og Nordre  Nordre Aker  Aker Janitsjar,Janitsjar,     med støtte med  av Nordre støtte  av  Aker Nordre  musikk-Aker  musikk-­‐ og kulturutvalg  og  kulturutvalg   inviterer til stor korpskonsert med et spennende og variert musikalsk program inviterer  til  stor  korpskonsert  med  et  spennende  og  variert  musikalsk  program     Alle  utøverne  stiller  gratis,  og  det  er  gratis  inngang.     Alle utøverne stiller gratis, og det er gratis inngang. Kurvlotteri,  kafeteria  med  salg  av  kaffe/te,  saft,  kaker  og  vafler   Kurvlotteri, kafeteria med salg av kaffe/te, saft, kaker og vafler.   Innsamlingen  i  år  går  til  Kirkens  Nødhjelps  aksjon  «Vann  forandrer  alt»     Innsamlingen i år går til Kirkens Nødhjelps aksjon Korpsene  slår  på  stortromma  og  spiller  inn  penger:     «Vann forandrer alt». Støtt TV-aksjonen ved å kjøpe lodd, Støtt  TV-­‐aksjonen  ved  å  kjøpe  lodd,  handle  i  kafeteriaen,  og  legge  penger  på  bøssene   handle i kafeteriaen, og legge penger på bøssene. Velkommen  til  konsert!    


talefoten082014
To see the actual publication please follow the link above