Page 13

talefoten082014

13 Fornøyd med omsorgsboliger i fire etasjer På et år har Eiendomsetaten kraftig revidert sitt forslag om et nytt bygg med omsorgsboliger i Kjelsåsveien 114-116. Bygget er blitt høyere, fire etasjer, og de foreslår å flytte den gamle Kjelsås politistasjon, sveitservillaen i 116, til hjørnet av Myrerskogveien og Kjelsåsveien. et blir plass til omkring 80 omsorgsleiligheter i det nye bygget. Også Kuben, aktivitetssenteret for eldre, skal få plass. Saken ble behandlet i Miljø- plan- og samferdselskomiteen 1. september. De var såre fornøyd med det nye forslaget, og mener at bydelsutvalgets innvendinger for et år siden, er blitt godt ivaretatt. Grønne tak Riktig nok ønsket bydelsutvalget et lavere bygg, men komiteen synes forslaget er akseptabelt da det har en godt oppbrutt bygningsmasse med flate tak som reduserer totalhøyden. Det planlegges vegetasjons dekke på taket – der det ikke blir takterrasser. MPS-komiteen støtter flytting av sveitservillaen. Vi har opplevd flytting av store trehus tidligere her i området. Arbeiderboligene ved Brekkedammen ble flyttet for å gi plass til Teknisk museum for snaut 30 år siden. De synes det er fint med et torg og grøntområde sør på eiendommen, foran villaen. For å redusere inntrykket av en massiv utbygging, mener de det er viktig med trær som er høyere enn bebyggelsen. De eksisterende trærne bør derfor bevares. Legoklosser Det nye omsorgsbygget skal ha to avkjørsler, begge fra Kjelsåsveien. Det planlegges 38 parkeringsplasser i kjeller, og 7 parkeringsplasser ute i Kjelsåsveien. Til sammen blir det 56 sykkelparkeringsplasser på området. Det er stort behov for omsorg+ -boliger i byen. Mange vil være glade for denne tilveksten. Men noen vil sikkert reagere på høyden, ikke minst de med hus på nord- og østsida. Arkitektonisk er ikke bygget av de verste, men også dette ser ut som det er bygget av legoklosser. Moderne arkitekter er glad i å bruke vinkelhaker og linjal når de tegner hus. Mellom 4. og 20. oktober kan for øvrig alle prøve seg som slike arkitekter. Det er Legofestival på Teknisk museum. n Tekst: Jon Andreas Hasle Dette er grunnen til at eldre folk kaller Kjelsåsveien 114-116 for «badehustomta». Her lå tidligere et badehus. Ikke alle hadde badekar hjemme. Bildet er tatt i 1980, av Harry Lagert. Bak badehuset ligger den nedlagte Kjelsås politistasjon. Den planlegges nål flyttet hundre meter sørover. D Sjømannskirke-stifter med teltmøter på Sagene I 1863 dro den unge teologen Johan Cordt Harmens Storjohann fra Bergen på et års studieopphold i Edinburgh i Skottland. Han oppdaget at det var svært mange norske skip som anløp Edinburghs havneby, Leith, over 500 i løpet av et år. Storjohann så at alle disse sjømennene burde tilbys gudstjenester på sitt morsmål – og han satte i gang. Vel hjemme stiftet han, sammen med noen venner, «Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for Skandinaviske Sømænd i fremmede Havne», det som i dag heter Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet. Stiftelsen skjedde 31. august 1864, så Sjømannskirken feiret nylig sitt 150-årsjubileum. Etter stiftelsen reiste Storjohann rundt i landet og stiftet 27 lokale støtteforeninger. Slike foreninger, oftest kvinneforeninger, har vært Sjømannskirkens økonomiske basis opp til våre dager. Inntil for et par tiår siden, var det flere slike foreninger i Grefsen menighet. Nå får Sjømannskirken statsstøtte som Norsk kirke i utlandet, og støtte fra flere bedrifter med ansatte i utlandet. I fjor åpnet Sjømannskirken for individuelt medlemskap. Johan Storjohann var den første sjømannspresten i London, fra 1868 til 1872. Fra 1874 arbeidet han som sekretær i Christiania Indremission. Han var kjent som en inspirerende vekkelsesforkynner, som bl.a. drev teltmøter der Sagene kirke ligger i dag. Storjohann kunne være steil og streng, men han var også praktisk og effektiv. På Sagene fikk han i 1876 reist et stort bedehus, Effata, på hjørnet av Bergensgata og Maridalsveien. Det var menighetens møtelokale fram til kirken sto ferdig i 1891. n Tekst: Jon Andreas Hasle Foto: Oslo Bymuseum


talefoten082014
To see the actual publication please follow the link above