Page 1

talefoten082014

Oss imellom, vi som bor her alefoten i oktober 2014 i Grefsen menighet 14 20 6 Verdens- premiére 30 år 2 Musikk og maleri 8 Til urolige Sør-Sudan Hei, du drikker opp Maridalsvannet, gutt! Vi drikker opp Maridalsvannet fire ganger i året Maridalsvannet er en usikker vannkilde. Vi er i grunnen avhengig av ganske jevnt med regn, fastslo et stort forskningsprosjekt for noen år siden. Derfor har kommunen satt i gang en rekke utbedringer – og på sikt skal vi nok få vannet vårt fra Holsfjorden, den dype armen av Tyrifjorden. eniorforsker Dag Berge ved NIVA en en av dem som har forsket på vannforsyningen til Oslo. – Maridalsvannet har ikke større kapasitet enn at vi drikker det opp fire ganger i året, forteller han. Men han forter seg å presisere: – I sommerhalvåret er det tre sjikt i slike vann som Maridalsvannet. Overflatevannet holder 15-20 grader. Et «sprangsjikt» beskytter dypvannet, som holder rundt fire grader. Det er på dette dypet vann- inntaket til Oset renseanlegg ligger, og det er dypvannet vi forbruker fire ganger i løpet av et år, og selvsagt Mange mål på Myrer » Les mer på side 16 ikke bare ved å drikke. S www.talefoten.no. På vår nettside kan du lese gamle numre – og gi oss tips til de nye.


talefoten082014
To see the actual publication please follow the link above