Page 7

talefoten062015

7 Språk for kunsteliten eller for «hvermansen» Embla røper at hun også er med i Plot/Oslo. Dette er et kunstråd for å få ungdom i Oslo til å bli mer kunstinteressert. Hun blir engasjert når hun begynner å snakke om språket som brukes til å beskrive og omtale kunst. – Språket fungerer ofte kun for kunsteliten. Jeg vil prøve å «ta ned» språket, snakke om kunst som slik at det angår oss på et følelsesplan. Følelser, skjønnhet og intuisjon er elementer som kan bidra til at kunst oppleves som tilgjengelig for alle. Men dette er ikke den rådende ideologi på Kunsthøgskolen, så jeg føler at jeg målbærer kontroversielle tanker når jeg snakker om kunst på denne måten, avslutter Embla. Interesserte kan finne Emblas verk på nettet. Her finner du bilder som viser både prosess og ferdige verk. Du kan se det på https://instagram. com/emblaoverbye_art/. Men hvis du ønsker å se Emblas verk i virkeligheten, er det bare å ta seg en tur ned til Kaffehuset Brent på Grefsenplatået. n Tekst og foto: Tove Marit Hasle Velsignelsens gaver min jobb som diakon får jeg være med på mange av aktivitetene her i menigheten, og det er jammen mye flott som skjer i vår mangfoldige menighet. Og enten det er samlinger for barn, unge, voksne eller gamle, gudstjenester eller andre treff, så har mange av dem en ting til felles. Nemlig velsignelsen. Presten lyser den mot slutten av gudstjenesten, vi synger den på babysang og vi leser den sammen på hyggetreffet. For meg er dette en viktig og flott del av samlingene. Jeg hørte en gang en norsk misjonær fortelle om en reise han hadde vært på. Han ble invitert på besøk til en fattig familie. Familien stelte for gjesten så godt de kunne, og når han skulle dra ville de gi gjesten sin en gave, de ville gi noe av det fineste de hadde. Nordmannen fikk nesten litt dårlig samvittighet, for denne familien eide svært lite. Og han ble ganske overrasket over hva gaven var. Faren i familien gikk bort til gjesten, og sa «Gud velsigne deg». Han ga videre det aller fineste han hadde, nemlig Guds velsignelse. Når jeg hører velsignelsen tenker jeg ofte på denne fortellingen. Den minner meg på hvilken stor gave velsignelsen er, og at det er en gave vi både kan få og gi. Helt gratis. Å velsigne betyr å ønske noen det aller beste. Gjennom Guds velsignelse får vi det beste fra Gud, og det kan vi igjen gi videre til hverandre. Velsignelser uttrykkes på mange forskjellige måter. I kirken vår avslutter vi gudstjenesten hver søndag med en velsignelse som står skrevet i det gamle testamentet. Den ble gitt av Gud til Moses, og han skulle gi den videre til folket. Den lyder; Herren velsigne deg og bevare deg, Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Dette er vakre ord. Ordene er fra Gud, og gir et løfte om at Gud vender sitt ansikt mot oss, og han ser oss med et kjærlig og varmt blikk. Han vil minne oss om tre gaver han kan gi, og som vi kan få ta imot. Han vil gi oss sin omsorg, sin nåde og sin fred. Guds velsignelse er ikke noe vi skal gjøre oss fortjent til, eller noe vi må strebe for å oppnå. Uansett hvem vi er kan vi få del i disse gavene, helt gratis. Fordi Gud elsker oss slik vi er og ønsker å gi dette til oss. Og vi kan ganske enkelt få gi det videre til dem vi møter og tenker på i vår hverdag. Vi kan få gi hverandre noen utrolig verdifulle gaver med på veien – Guds omsorg, Guds nåde og Guds fred. Jeg ønsker dere alle en velsignet sommer! n Hilsen diakon Anette Normann Foto: iStock Photo I Mye folk på Kjelsåsspeidernes dag. For 40. gang søndag 31. mai kl. 11.30-16.30. Olsok i Maridalen Olsokgudstjeneste i kirkeruinene onsdag 29. juli kl. 18.15 (passer med bussen). Sokneprest Egil Stray Nordberg. Musikkinnslag og solosang. Ta gjerne med kirkekaffe og noko attåt. I tilfelle det blir dårlig vær, blir gudstjenesten i Maridalen kirke. Parkering på Hønefoten parkeringsplass eller ved Mari dalen kirke. Arrangert av Maridalen og Nordberg menighet og Maridalens Venner. n


talefoten062015
To see the actual publication please follow the link above