Page 5

talefoten062015

dramatisk dåpsnedgang 5 Uteserveringen er åpen hver dag hele sommeren. Nydelig pizza fra egen stenovn. Les mer på grefsenkollen.no Velkommen opp! er aktive og få i gang refleksjon og diskusjon. Menighetene vil være langt mer offensive enn tidligere, og det drives også enkelte forsøk med alternative liturgier. På Grefsen menighetskontor kan interesserte få bladet «Dåpsløftet», som Kirkerådet har laget. Foreldre er usikre En undersøkelse foretatt av Ipsos MMI viser at foreldre er usikre når det gjelder valg av dåp. De vil gjerne ha en markering av at barnet er født, men finner ikke alltid kirken som det stedet som er naturlig. Mange har flyttet til byer og er lite kjent i menigheten der de bor. Dåpsritualet er noe de vil gjennomføre et sted de har tilknytning til. Noen foreldre kommer til kirken for samtale før de bestemmer seg for om de vil døpe, men det er sjelden. Det har også hendt at noen kommer for å få barnet velsignet, men det er enda sjeldnere. Inn i Guds-fellesskapet I dåpen stadfester Gud at vi er hans barn, og vi blir en del av kirkefellesskapet, rett og slett medlemmer av Den norske kirke. Men vi blir også en del av det større «Guds fellesskap » på tvers av landegrenser og gjennom alle tider. Det kan også sies slik: I dåpen blir vi Jesu etterfølgere. Foreldre og fadder sier ja til at de vil at barnet skal læres opp i den kristne tro. Det er også knyttet et løfte til dåpen; Jesus vil være med oss alle dager. Menigheten følger opp De senere år har kirken i større grad satset på trosopplæring som en oppfølging av dåpen. Barna skal læres opp i den troen de er døpt til. Det settes inn ulike tiltak og er laget materiell til ulike aldre. Her i Grefsen markerer vi jevnlige både fire-års-bok, seksårsklubb, lys våken og andre milepæler. Ved at deltagerne deltar på en gudstjeneste i forbindelse med markeringen, blir de og vi som menighet en del av et fellesskap. Liturgiforsøk I 2011 ble det innført ny dåpsliturgi. Den var langt fra alle prester fornøyde med. I Vestre Aker prosti, som Grefsen tilhører, prøver man derfor nå ut en annen liturgivariant med litt færre ord og hvor leddene kommer i en annen rekkefølge. Dette forsøket startet i fjor og skal evalueres etter ett år. - Kanskje ordningen blir innført i hele bispedømmet, tror sokneprest Sigmund Akselsen, kanskje i hele landet. Også Kirkerådet skal nemlig snart ha en samlet vurdering. Ni unge blir døpt I vår menighet er det også noe nedgang i dåpstall, men de holder seg ganske høyt. Av 18-åringer som nå bor i menigheten, er 81 prosent døpt. Av 1-åringer er 69 prosent døpt. Når man nå sender ut invitasjon til 14-åringer til konfirmasjonsforberedelse, er det til ca. 180. Ikke alle disse er døpt, men de har minst én forelder som er kirkemedlem. Av disse 180 er det nå 125-130 som blir konfirmert. Men etter hvert som dåpstallene synker, er det et økende antall unge som vil bli døpt – og så konfirmert. I år er det ni av konfirmantene som blir døpt først. Den beste starten Det er jo ikke for kirkens egen skyld at menigheten gjerne vil døpe barna. – Det er av kjærlighet til barna, som kirkerådsleder Lindø sier det. De får Guds velsignelse. Det er den beste start man kan få på livet. n Tekst: Randi Jørgensen og Jon Andreas Hasle Foto: Jon Andreas Hasle Det døpes færre barn i Grefsen kirke også. Men nedgangen er ikke så stor. For veldig mange er dette en stor og god dag i livets begynnelse. u


talefoten062015
To see the actual publication please follow the link above