Page 4

talefoten062015

4 alefoten Talefoten kommer ut 10 ganger i året i et opplag på 11 000. Bladet deles ut gratis til alle husstander i Grefsen menighet. Andre kan abonnere på bladet for kr. 300 pr. år (eller mer). Abonnement kan bestilles på post.grefsen@oslo.kirken.no eller tlf. 23 62 93 10 (kl. 10-14). Utgiver: Grefsen menighetsråd Redaktør: Jon Andreas Hasle Kurveien 9, 0495 Oslo tlf. 922 80 850 jahasle@online.no Redaksjonssekretær: Ingrid Aarrestad Østang Tar imot kunngjøringer, annonser o.l. talefoten.ingrid@gmail.com Redaksjonsmedlemmer: Bjørn Ketilsson, Rita Hoel, Randi Jørgensen, Tove Marit Hasle, Haakon Larsen, Solveig Neegaard Heier og Kristin Nilsen. Grafisk design: Speed Design Trykk: Merkur Grafisk AS Korrekturleser: Kirsti Strengehagen Distribusjonsleder: Jon-Helge Norseth jnors@online.no ANNONSER Redaksjonssekretæren er annonsekontakt. Spørsmål kan også rettes til Tove Marit Hasle, 4004 6445, tm.hasle@gmail.com. Faste rubrikkannonser: For 10 nummer koster rubrikkannonser bak i bladet, kr. 55 pr. mm i høyden (pr. spalte). Engangsannonse på tekstside: Koster kr. 7 pr. mm i høyden (pr. spalte) for næringsdrivende, kr. 4 for private og foreninger. Rabatt for hele og halve sider. På side 3 og 5 koster en halvside kr. 4000 og helside kr. 6000. GAVER Talefoten deles ut gratis, men er likevel avhengig av gaver fra leserne. Konto 1503.32.27768. 66. årgang NESTE NUMMER kommer ut i slutten av august. Ønsker og tips må sendes redaktøren innen 31. juli. ➜ Frist for stoff og annonser er 5. august. juni-august Søndag 9. august 11. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Mark. 2, 23-28, Sabbaten ble til for mennesket. Kl. 11.00: Høymesse i Nordberg kirke. Dåp og nattverd. Søndag 16. august 12. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Luk. 8, 1-3, De tolv var med ham og noen kvinner. Kl. 11.00: Høymesse ved fengselsprest Harald Kjær. Dåp og nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid. Kirkekaffe. Søndag 23. august 13. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Luk. 12, 41-48, Av den som er mye betrodd, skal det kreves desto mer. Kl. 11.00: Høymesse ved seniorprest Trygve Magelssen. Dåp og nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid. Søndagsskole. Kirkekaffe. Lørdag 29. august Prekentekst: 1. Kor. 3, 4-11, Vi er Guds medarbeidere. Kl. 11.00, 13.00 og 15.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved kapellan Inger Johanne Gjøen, kateket Geir Hegerstrøm og kantor Erlend Vil snu dramatisk «D Fagertun. Trompet. Takkoffer til menighetens arbeid. Søndag 30. august 14. søndag i treenighetstiden Prekentekst: 1. Kor 3, 4-11, Vi er Guds medarbeidere. Kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved kapellan Inger Johanne Gjøen, kateket Geir Hegerstrøm og kantor Erlend Fagertun. Trompet. Takkoffer til menighetens arbeid. Lørdag 5. september Prekentekst: 1. Kor 3, 4-11, Vi er Guds medarbeidere. Kl. 11.00, 13.00 og 15.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Sigmund Akselsen, kateket Geir Hegerstrøm og kantor Erlend Fagertun. Trompet. Takkoffer til menighetens arbeid. Søndag 6. september 15. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Luk. 10, 38-42, Maria lyttet til hans ord. Kl. 11.00: Høymesse ved sokneprest Sigmund Akselsen og kantor Erlend Fagertun.Takkoffer til menighetens arbeid. Søndagsskole. Prekentekst: 1. Kor. 3, 4-11, Vi er Guds medarbeidere. Kl. 13:00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Sigmund Akselsen, kateket Geir Hegerstrøm og kantor Erlend Fagertun. Trompet. Takkoffer til menighetens arbeid. n kirkekalender » Fortsettelse fra siste side Tallene på døpte barn har gått nedover de siste årene. I 2014 ble 58,9 % av fødte barn i Norge døpt. Ti år tidligere var tallet 74,6 %. I Oslo ble bare 28 % av fødte barn døpt i fjor. Denne negative utviklingen vil Kirkerådet nå prøve å gjøre noe med. åpsløftet» er en satsing fra Kirkerådets side for å få flere til å døpe sine barn. Leder i kirkerådet, Svein Arne Lindø, sier at kirken ønsker å ta fatt i denne utfordringen. Han sier at motivet ikke er vinning eller fin statistikk, men at det er kjærlighet til barnet, til foreldrene og til Gud som kaller oss til å døpe og lære. «Dåpsløftet» handler om å tilrettelegge godt for mottak av folk, å gjøre dåp synlig og «vanlig» i det offentlige rom. Kirken vil være tilstede i medier der nybakte foreldre


talefoten062015
To see the actual publication please follow the link above