Page 32

talefoten062015

juni-august grefsen menighet Sokneprest Sigmund Akselsen Kontortlf. 23 62 93 15 Mobil 402 85 786 sigmund.akselsen@ oslo.kirken.no Kapellan Inger Johanne Gjøen Tlf. 23 62 93 14 Mobil 470 78 373 inger.johanne.gjoen @oslo.kirken.no Seniorprest Trygve Magelssen Tlf. 23 62 93 13 Mobil 911 95 448 trygve.magelssen @oslo.kirken.no Bolig: Gml. Kjelsåsvei 2, Tlf. 22 15 46 47 Kateket Geir Hegerstrøm Tlf. 23 62 93 21 Mobil 971 25 601 geir.hegerstrom@ oslo.kirken.no Se også forsiden på kirkens nettsider hver uke for gjeldende ukes gudstjeneste. www.grefsenkirke.no Kantor Erlend Fagertun Mobil 900 11 533 erlend.fagertun@oslo. kirken.no Diakon/Grefsen menighetspleie Anette Norman Tlf. 23 62 93 18 anette.norman@oslo. kirken.no MenighetsforvalterTore Hafnor Tlf. 23 62 93 12 Mob.: 934 81 758 tore.hafnor@oslo. kirken.no Grefsen menighets barnehage Glads vei 47 Styrer Ingrid Hernes Tlf. 22 22 94 18 post@grefsenmenighetsbhg. no Frivillighetssentralen Glads vei 47 Leder Kjersti Vasli Tlf. 22 15 41 20 post@grefsen.org Kontormedarbeider Anne Margrete Hoff Tlf. 23 62 93 20 Kontorfullmektig Elisabeth Hurwitz Botner Tlf. 23 62 93 16 elisabeth.hurwitz. botner@oslo.kirken.no Kirketjener Roy Asbjørn Kristiansen Mandag-torsdag Menighetsrådets leder Gunnstein Norheim, Tlf. 99 53 46 46, gunnstein@operamail.com Kirkegårdskontoret Gravferdskontor Vest, Sørkedalsveien 64 (i tidligere Vestre krematorium). Åpningstid: mandag-fredag kl. 8-15 Tlf. 22 13 31 80 gravferdskontor.vest@gfe.oslo. kommune.no Grefsenhjemmet Ogmunds vei 18 b, tlf. 22 79 78 10 Menighetspleiens leder Kirsten Bremnes, tlf. 22 15 55 85 Menighetspleiens kasserer Anne-Berit Prestegård Mobil 99 54 33 35 Bank: 1600 404 8338 kirkekalender Søndag 31. mai Treenighetssøndag Kl. 11.00: Familiegudstjeneste ved seniorprest Trygve Magelssen og diakon Anette Norman. Dåp. Babysangen deltar. Band. Takkoffer til Kirkens familievern. Kirkekaffe. Søndag 7. juni 2. søndag i treenighetstiden Kl. 11.00: Familiegudstjeneste ved sokneprest Sigmund Akselsen og kantor Erlend Fagertun. Dåp. Band. Takkoffer til menighetens arbeid. Grillfest på kirkebakken med Unge Medarbeidere og Liv og Røre. Søndag 14. juni 3. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Joh. 1, 35-51, De hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Kl. 11.00: Høymesse ved kapellan Inger Johanne Gjøen. Nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid. Kirkekaffe. Søndag 21. juni 4. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Matt. 16, 24-27, Han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Kl. 11.00: Høymesse ved seniorprest Trygve Magelssen. Dåp og nattverd. Takkoffer til P 22. Kirkekaffe. Søndag 28. juni 5. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Matt. 7,21-29, Den som hører disse mine ord og gjør de de sier. Kl. 11.00: Høymesse ved fengselsprest Harald Kjær og kantor Erlend Fagertun. Dåp og nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid. Kirkekaffe. Søndag 5. juli 6. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Matt. 16, 13-20, Du er Messias, den levende Guds Sønn. Kl. 11.00: Høymesse ved sykehjemsprest ved Cathinka Gullberg/ Lovisenberg, Arne Braut. Dåp og nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid. Søndag 12. juli 7. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Luk. 19, 1-10, I dag er frelse kommet til dette huset. Kl. 11.00: Høymesse i Nordberg kirke. Dåp og nattverd. Søndag 19. juli 8. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Mark. 12, 37b-44, Hun ga alt hun hadde å leve av. Kl. 11.00: Høymesse ved seniorprest Trygve Magelssen. Dåp og nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid. Søndag 26. juli 9. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Joh. 8, 2-11, Heller ikke jeg fordømmer deg. Kl. 11.00: Høymesse i Nordberg kirke. Dåp og nattverd. Søndag 2. august 10. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Matt. 18, 21-35, Burde ikke du vist barmhjertighet? Kl. 11.00: Høymesse ved kapellan Inger Johanne Gjøen. Dåp og nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid. Kirkekaffe. Menighetskontoret Glads vei 45, 0489 Oslo Man-fre kl. 10-14, tlf. 23 62 93 10 post.grefsen@oslo.kirken.no Bankgiro 1609.23.60613 Når du skal ha dåp eller bryllup, kontakt Kirketorget i Oslo, tlf. 23 62 90 09, alle hverdager kl. 8-15.30. kirketorget@oslo.kirken.no En gave til glede! Vi pusser opp menighetssenteret og trenger din støtte. Send SMS med kodeord – dinkirke – til 2160. Du gir 100 kr. Takk for gaven! Vi trenger også faste givere. Kontakt menighetskontoret på 23629310, spør etter Tore. Foto: Jon Andreas Hasle Les oss også på talefoten.no. » Fortsetter på side 4


talefoten062015
To see the actual publication please follow the link above