Page 22

talefoten062015

22 Ola Bagge Skar vokste selv opp ved Disen gård. Nå får barna hans, Nova og Leon, vokse opp samme sted. ungene har lagt seg, hadde vært hyggelig. Og de etterlyser et mer fargerikt fellesskap og større mangfold på alle måter, også økonomisk og sosialt. – Vi, som bor her, er veldig like. Det er nesten bare hvite barn i skolen og i barnehagen. Bydelen burde representere mer av det mangfoldet Oslo er i dag, sier Sigrid, som har tilbrakt de siste 15 årene på Torshov og Sagene. Fra Grünerløkka til Grefsen Når Oslo-folk folk kommer i alderen 35 - 49 år begynner svært mange av dem å flytte på seg, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. De er stort sett ferdig utdannet, de fleste er i jobb, har familie og barn. De flytter fra Oslos indre bydeler, som St. Hanshaugen, Sagene og Grünerløkka, dit de beveget seg da de var midt i 20-årene. Nå flytter de til lenger ut fra sentrum. Undersøkelsen fra 2013 viser at bydelene som har størst netto innflytting fra denne aldersgruppen, er Nordre Aker, Vestre Aker og Nordstrand. Oslos eiendomsmeglere, som studerer sine kunder nøye, frister med beskrivelser som klinger søtt i ørene til barnefamilier på jakt etter boligdrømmen: Veletablert. Frodig. Kort vei til skoler og barnehager. Marka med skispor om vinteren. Friskt badevann i Frysja om sommeren. I dag har gjennomsnittsprisen pr. kvadratmeter på boliger på Grefsen, Disen og Kjelsås økt til 54 000 kroner, viser en oversikt på Finn.no. n Tekst: Kristin Nilsen Foto: Unn Kristin Dietz Syverud Kjører rundt hjørnet Mange av Oslo-folkene som skifter bolig i Oslo, flytter innenfor sitt eget lokalmiljø, viser tall over flytting i Oslo kommune fra 2013. Det året var det 2914 flyttinger på Grefsen, Kjelsås, Myrer og Disen til sammen. 30 prosent av dem flyttet innen egen bydel. Disen i tall 32% er gift 36% er barnefamilier 53% har høyskoleutdanning 57% har inntekt over 300.000 87% eier sin egen bolig 52% bor i enebolig eller rekkehus Kjelsås i tall 32% er gift 39% er barnefamilier 51% har høyskoleutdanning 59% har inntekt over 300.000 76% eier sin egen bolig 47% bor i enebolig eller rekkehus Grefsen i tall 38% er gift 30% er barnefamilier 48% har høyskoleutdanning 57% har inntekt over 300.000 82% eier sin egen bolig 50% bor i enebolig eller rekkehus Nydalen i tall 24% er gift 15% er barnefamilier 54% har høyskoleutdanning 48% har inntekt over 300.000 52% eier sin egen bolig 68% bor i terrassehus, bygård eller blokk » Fortsettelse fra forrige side Også her i Platåveien har «barn» enten blitt boende eller flyttet tilbake. I minst en tredel av husene bor det folk som har vokst opp i denne veien, i følge en lokalkjent i redaksjonen. Foto: Tove Marit Hasle. OverOslo-festivalen og Grefsenkollen restaurant lanserer nå planer for et permanent amfi i skråningen foran restauranten. I sitt møte 7. mai, stilte Bydelsutvalg Nordre Aker seg positive til planene. De synes det er naturlig å tilpasse dette området som Over- Oslo bruker til sin svært vellykkede festival i juni hvert år. Et slikt amfi kan brukes også til andre arrangementer. Amfiområdet ligger i Marka. Derfor vil det kreves en dispensasjon fra markaloven. Det er fylkesmannen i Oslo og Akershus som skal avgjøre dette. Deretter må det en omregulering til. Dette kan ta tid. Men OverOslo håper likevel å få amfiet ferdig til festivalen i 2016. – Planene våre er ikke en inngripen i naturen. Dette vil snarere fremme naturopplevelsene enn å forringe dem, mener Lars Petter Fosdal i OverOslo. Bydelsadministrasjonen mener også at amfiet er tenkt opparbeidet på en svært hensynsfull måte, og sammenlikner med Grefsenkleiva, som også ligger i Marka. Der arbeides det med planer for utvidelse og utbedringer som vil kreve betydelige naturinngrep. I amfiet vil det ligge 1300 meter med sviller. Dette er en type sviller som har et naturlig høyt innhold av impregnerende oljer. De kan ha en levetid på 150-200 år. Svillene er ubehandlet og fri for kreosot eller andre skadelige stoffer. n Tekst: Jon Andreas Hasle Amfi på Grefsenkollen?


talefoten062015
To see the actual publication please follow the link above