Page 16

talefoten062015

16 erfor er det viktig for dem å ha noe å jobbe med. Et mangfold av blomster, krydderurter, busker og trær. Der kan vi alle være med å bidra. Dere som har en hageflekk, en balkongkasse eller en tomt som tilhører et sameie eller borettslag. Tenk over hvilke planter dere har. Kan et hjørne av haven eller tomta være litt mer rufsete? Med både løvetann og brennesle? Dette sier vitenskapen Truslene mot ville humler og bier kommer fra flere hold. Færre planter å pollinere grunnet intensivt landbruk og plantevernmidler. Klimaendringene skaper problemer i forhold til vekstsesong, og insekter og planter møter ikke lenger hverandre på samme gunstige tidspunkt. Ifølge professor i økologi ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet, Ørjan Totland. Hageeiere kan bidra aktivt. La humla suse og la hagen gro litt vilt med ugress. Det betyr noe i den store sammenhengen. Sameie ønsket bikube Et sameie i Grefsenkollveien hadde i fjor stort flertall for å plassere en bikube på sitt grøntareal. Dette må utsettes enda et år i påvente av en birøkter som kan ta hånd om kuben. Interessen i Oslo er så stor at det ikke er nok birøktere å oppdrive. Men ByBi holder kurs for interesserte, nye birøktere. Så du kan engasjere deg hvis du brenner for saken. Mange barn og unge viser stor interesse for bier og birøkt. ByBi trenger flere birøktere ByBi er et urbant birøkterlag for Oslo og omegn, startet i 2012. Lokallag under Norges Birøkterlag. ByBi vil bidra til naturvern og økt biologisk mangfold av blomster og insekter. De rekrutterer birøktere og formidler kunnskap, samarbeid og bygger nettverk. Utviklingen lover godt. Grønne lunger med matvekster for bier og folk vokser opp over alt. 40 mål med blomstereng ble etablert i Slottsparken i 2012. 80 økologiske dyrkingsprosjekter i Oslo. Bymiljøetaten bruker ikke sprøytemidler på offentlige grøntarealer. ByBi jobber også med å øke produksjonen av og marked for økologisk honning og bie-produkter. Mange nye arbeidsplasser skapes. De står oss bi Stopp opp litt, og lytt til summingen. Nå er de her igjen og jobber for maten, vår mat også. Honningbier, villbier og humler tilhører biefamilien, og ved deres hjelp kommer det blomster, frukt og bær hvert år. D Byråd og bystyre vil gjøre Oslo til en mer sykkelvennlig by. Det går ikke fort. Men noen tiltak gjøres og planlegges. Nå tenker Statens vegvesen lure tanker om sykkel- og kollektivtrafikken vest for Storokrysset. Nærmere bestemt på sørsida av Ringveien, mellom bussholdeplassen Lillo terrasse og Storokrysset. Der finnes det i dag et meget farlig punkt, der biler som kjører ut fra bensinstasjonen vanskelig kan se syklister. Vegvesenet har kjøpt og vil rive både bensinstasjonen og næringsbygget ved siden av. Det skal bli et bedre kollektivfelt fram til krysset og innenfor der et grøntområde. Midt på dette skal det gå separate gang- og sykkelveier. Bussene som kjører denne strekningen har i dag ikke kunnet kjøre fortere enn gjennomsnittlig 20 km/t. Nå skal det bli slutt på disse forsinkelsene. 7. mai ga bydelsutvalget sin tilslutning til disse planene, og de vil komme til politisk behandling i Rådhuset senere i år. n Tekst og foto: Jon Andreas Hasle Farlig punkt for syklister skal bort Som skiltet til høyre viser, her kan det lett skje en ulykke. Nå skal bensinstasjonen og nabobygget rives.


talefoten062015
To see the actual publication please follow the link above