Page 10

talefoten062015

10 Flere unge sliter psykisk Flere barn og unge mellom 0 og 18 år i Bydel Nordre Aker får psykiske helseplager. Det er en utfordring for bydelen, som nå jobber med en lokal handlingsplan for psykisk helsearbeid. n samlet tilbakemelding fra skoler, barnehager, barnevernet, bydelens ungdomsarbeid og andre steder der barn og unge ferdes, har fått varselklokkene til å ringe. I sin årsberetning for 2014 beskriver bydelsadministrasjonen i Nordre Aker situasjonen slik: «Blant barn og unge i alderen 0-18 år sees en økende forekomst av psykiske helseplager. Dette gjelder både lette til moderate vansker og psykiske lidelser som krever behandling i spesialisthelsetjenesten». Økt forventningspress Preben Winther, assisterende bydelsdirektør, beskriver utviklingen som en bekymringsfull trend, som det ikke er lett å gi noen enkel forklaring på. – Det kan kanskje skyldes en kombinasjon av økt forventningspress og moderne livsstil. Unge i dag snakker mer gjennom teknologien, og mindre med mennesker direkte. Da blir fallet stort for dem som ikke mestrer det nye, sier Winther. I papirene til bydelens budsjett for 2015 øker bekymringen: «Det oppleves som vanskeligere å få behandling i spesialisthelsetjenesten og det er ventelister hos de fleste psykologer med kommunal avtale». Winther viser til at Byrådet i Oslo har som et av sine mål å redusere forekomsten av livsstilsykdommer og psykiske helseproblemer i byens befolkning. Skolen viktig Bekymringene til tross, en gjennomlesing av Bydel Nordre Akers budsjettforslag for 2015 viser ikke tegn til noen særlig økonomisk satsing på psykisk helsehjelp. Derimot står det under «Risikovurdering», at «det er en økende etterspørsel etter tjenesten, som må håndteres med de samme ressursene som i 2014». – Men vi fikk noen midler inn i skolehelsetjenesten. Skolen er svært viktig i dette arbeidet. Der når man alle, understreker Winther. Tettere samarbeid Uttrykket tettere samarbeid er et nøkkelord for tiltakene som skal tas i bruk. Det skal samarbeides tettere med skole, barnehage, psykiatrien og også idretten. – Idretten er en viktig arena for forebyggende barne- og ungdomsarbeid, sier Winther. n Tekst: Kristin Nilsen Illustrasjonsfoto fra iStockPhoto E livets gang 12. april Lars Lofthus Amalie Elise Langseth Jonas Hegertun 19. april Julie Repp Hansen Jasper Jobe Solberg Ola Ottvik Hansen 25. april Ola Kornelius Ellingsen 26. april Nora Tellefsen Gravdal 3. mai Sara Steinsvik Johannessen Sigrid Kristine Hagberg Lykke Aurora Ask Freberg Aurora Johanne Thorell Theodor Bang-Melchior Eriksen Fillip August Mølgaard Jørgen Bernard Hagberg VIEDE 25. april Ebba Emilie Nordahl og Christian Fronth DØDE Mary Elise Karlsen Hognås, født 1924 Gunnar Andersen, født 1929 Anne Lise Foseid, født 1923 Joar Holte, født 1934 Tor Christian Hansen, født 1965 Inger Bodil Evelyn Westin, født 1922 Bodil Andresen, født 1935 Kåre Brynjulf Lodding, født 1926 Ingrid Aaslund, født 1928 n DØPTE Også du kan bli en «helgen» En rettelse: Birger Harring er nærmest et assosiert medlem av St. Josephsøstrenes fellesskap. Han bor rett over veien for klosteret i Glads vei og deltar på deres daglige messe så ofte han har anledning. Ikke rart da at han var en av dem som kontaktet meg da jeg i forrige nummer hadde bedrevet katolsk vranglære. I intervjuet med Øivind Østang, han som nå er pilegrimsvandrende under veis til Roma, spurte jeg om han tilba helgenene, slik katolikkene gjør.


talefoten062015
To see the actual publication please follow the link above