Page 32

talefoten042014

grefsen menighet Sokneprest Trygve Magelssen Tlf. 23 62 93 13 Mobil 911 95 448 trygve.magelssen @oslo.kirken.no Bolig: Gml. Kjelsåsvei 2, Tlf. 22 15 46 47 Kapellan Inger Johanne Gjøen Tlf. 23 62 93 14 Mobil 470 78 373 inger.johanne.gjoen @oslo.kirken.no Kapellan Sigmund Akselsen Kontortlf. 23 62 93 15 Mobil 402 85 786 sigmund.akselsen @oslo.kirken.no Kateket Geir Hegerstrøm Tlf. 23 62 93 21 Mobil 971 25 601 geir.hegerstrom@ oslo.kirken.no Se også forsiden på kirkens nettsider hver uke for gjeldende ukes gudstjeneste. www.grefsenkirke.no Kantor Erlend Fagertun Mobil 900 11 533 erlend.fagertun@oslo. kirken.no Diakon/Grefsen menighetspleie Anette Norman Tlf. 23 62 93 18 anette.norman@oslo. kirken.no MenighetsforvalterTore Hafnor Tlf. 23 62 93 12 tore.hafnor@oslo. kirken.no Grefsen menighets barnehage Glads vei 47 Styrer Ingrid Hernes Tlf. 22 22 94 18 post@grefsenmenighetsbhg. no Frivillighetssentralen Glads vei 47 Leder Kjersti Vasli Tlf. 22 15 41 20 fri-gre@online.no Kontormedarbeider Anne Margrete Hoff Tlf. 23 62 93 20 Kontorfullmektig Elisabeth Hurwitz Botner Tlf. 23 62 93 16 elisabeth.hurwiz. botner@oslo.kirken.no Kirketjener Roy Asbjørn Kristiansen Mandag-torsdag Menighetsrådets leder Gunnstein Norheim Tlf. 99 53 46 46, gunnstein.norheim@fhi.no Kirkegårdskontoret Gravferdskontor Vest, Sørkedalsveien 64 (i tidligere Vestre krematorium). Åpningstid: mandag-fredag kl. 8-15 Tlf. 22 13 31 80 gravferdskontor.vest@gfe.oslo. kommune.no Grefsenhjemmet Ogmunds vei 18 b, tlf. 22 79 78 10 Menighetspleiens leder Kirsten Bremnes, tlf. 22 15 55 85 Menighetspleiens kasserer Anne-Berit Prestegård Mobil 99 54 33 35 Bank: 1600 404 8338 kirkekalender april Søndag 30. mars, 3. søndag i fastetiden. Prekentekst: Luk. 11, 14-28, Da har jo Guds rike nådd fram til dere. Kl. 11.00: Gudstjeneste ved sokneprest Trygve Magelssen. Dåp. Påskespill ved Sing Along. Takkoffer til Menneskeverd. Kirkekaffe. Søndag 6. april, 4. søndag i fastetiden. Prekentekst: Hebr. 4, 14-16, La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone. Kl. 11.00: Høymesse ved vikar. Nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid. Søndagsskole. Kirkekaffe. Kl. 13.00: Dåpsgudstjeneste Takkoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Søndag 13. april, Palmesøndag Prekentekst: Joh. 12, 12-24, Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn. Kl. 11.00: Høymesse ved kapellan Sigmund Akselsen. Dåp og nattverd. Takkoffer til P22. Skjærtorsdag, 17. april Prekentekst: Matteus 26, 17-30 Dette er mitt blod, paktens blod. Kl. 18.00: Kveldsmesse ved sokneprest Trygve Magelssen. Nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid. Langfredag, 18. april Prekentekst: Joh. 18, 1-19,42, Jesus sa: «Det er fullbrakt!» Så bøyde Han hodet og utåndet. Kl. 11.00: Gudstjeneste ved sokneprest Trygve Magelssen. Søndag 20. april, 1. påskedag Prekentekst: Luk. 24, 1-9, Han er ikke her, han er stått opp. Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste ved kapellan Inger Johanne Gjøen. Nattverd. Trompet: Odd Lund. Takkoffer til Sat7. Mandag 21. april, 2. påskedag – på Grefsenhjemmet Prekentekst: Luk. 24, 13-35, Han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene. Kl. 11.00: Gudstjeneste i storstua på Grefsenhjemmet. Kirkekaffe. Søndag 27. april, 2. søndag i påsketiden Prekentekst: Joh. 21, 1-14, Da morgenen kom, sto Jesus på stranden. Kl. 11.00: Blomstergudstjeneste ved kapellan Sigmund Akselsen. Dåp. Band, LUDO og barnehagen. Takkoffer til menighetens arbeid. Kirkekaffe. Lørdag 3. mai Kl. 16.00: Ung messe med konfirmantene ved kateket Geir Hegerstrøm. Søndag 4. mai, 3. søndag i påsketiden Prekentekst: Joh. 10, 11-18, Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Kl. 11.00: Høymesse ved sokneprest Trygve Magelssen. Nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid. Søndagsskole. Kirkekaffe. Menighetskontoret Glads vei 45, 0489 Oslo Man-fre kl. 10-14, tlf. 23 62 93 10 post.grefsen@oslo.kirken.no Bankgiro 1609.23.60613 Når du skal ha dåp eller bryllup, kontakt Kirketorget i Oslo, tlf. 23 62 90 09, alle hverdager kl. 8-15.30. kirketorget@oslo.kirken.no Gave til din kirke Vi pusser opp menighetssenteret og trenger din støtte. Send SMS med kodeord – dinkirke – til 2160. Du gir 100 kr. Takk for gaven! Vi trenger også faste givere. Kontakt menighetskontoret på 23629310, spør etter Tore. Foto: Jon Andreas Hasle


talefoten042014
To see the actual publication please follow the link above