Page 17

talefoten042014

17 Maleriet på veggen i Lachmannsvei, ved siden av trappen i Gulldalen. Tennisbanene ligger på Gransjordet Der tennisklubben ønsker å bygge haller, I forrige nummer omtalte vi Grefsen Tennisklubbs planer om å bygge haller over tre av banene sine. Motstanderne av disse hallene har startet en facebookgruppe. Der har de bl.a. kommet inn på hva det egentlig heter der tennisbanene ligger. Området kalles gjerne Disenjordet. Men det er i hvert fall galt. Jordet ligger ikke på Disen. Det gjør følgelig heller ikke Disen holdeplass! Ut fra gamle gårdsgrenser går skillet mellom Disen og Grefsen i Kjelsåsveien. På folkemunne har jordet i lange tider blitt kalt Gransjordet, etter vognmann Nicolay Gran. Han bodde nederst i Morells vei, og drev en større transportforretning i mellomkrigstida. Huset og stallen, nå ombygd til bolig, eksisterer fremdeles. Han leide jordene på begge sider av trikkelinjen ved Disen trikkeholdeplass (anlagt i 1934), og lagret fôret i en låve som sto der tennisbanene ligger nå. Den brant ned en gang på slutten av 1930-tallet. Det jordet vognmann Gran leide, tilhørte en liten gård som ble kalt Mellomgrefsen eller Prestegrefsen. Den var skilt ut fra Østre Grefsen. Prestegrefsen ligger i Kjelsåsveien 48. I dag er det Tove og Ivar Christiansen som bor der. (Ivar har vært aktiv politiker i en årrekke, bl.a. som leder av bydelsutvalget.) lå en gang låven til vognmann Gran. Huset deres er fra 1776. Ivars bestefar kjøpte Prestegrefsen i 1907. Da ble det dyrket poteter helt ned til Gransjordet. Jordet ble dyrket fram til slutten av 2. verdenskrig. Det ble liggende ubebygget da resten av jordene til Østre Grefsen ble utparsellert til villatomter. n Tekst og foto: Jon Andreas Hasle Takk til Finn Geiran og Ivar Christiansen for opplysninger.


talefoten042014
To see the actual publication please follow the link above